Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi:

- APC kan tilbyde at indgå i et samarbejde om produktudvikling på alle stadier og niveauer, nationalt og internationalt, hvor udviklingsaktiviteterne kan vælges lagt i Kina eller i Danmark. Det umiddelbart mest fordelagtige set fra kundens side kunne være at lade APC stå for udvikling og produktion fra samme firma i Asien. Det benævnes ofte Contract Manufacturing Services (CMS).
Denne løsningsmodel har den fordel at ansvaret fra start til slut ligger eet sted i Kina, nemlig ved producenten.
Ofte kan alle eller dele af produktudviklings omkostningerne betales over produktets produktionspris over f.eks 3 år. Ulemperne er den samlede pris er langt højere end hvis produktudvikling og produktion adskilles og tilbydes på
almindelige markedsvilkår.
En anden ofte set ulempe er ejendomsretten til dokumentationen kan give konflikter med stavnsbinding til følge.
En tredie ulempe kunne være vanskeligheder ved at opstille produkt specifikationer så asiaterne forstår dem. Kunden får de optimale fordele ved at lade APC stå for udvikling fra et specialiseret udviklingsfirma, der efter afregning, udleverer dokumentationen til kundens ejendom.
Herefter står kunden frit og kan lade APC tilbyde produktion fra en specialiseret EMS producent på almindelig konkurrancevilkår.

Kina giver to absolutte fordele. Omkostningerne er ned til 5 gange lavere end i Danmark. Den måske største fordel er at konstruktionen baseres på asiatiske komponent fabrikater, der er betragtelig billigere, og har kortere leveringstid. De billigere lokale komponent fabrikater er af samme kvalitet som de evt .valgte fra Danmark, idet komponenterne, som oftest i forvejen er fremstillet i Asien. I Kina samarbejder APC med 2 udviklingsfirmaer, der begge er højt specialiseret med referancelister der tæller kendte firmaer.
Det ene udviklingsfirma er specialiseret i HW, SW og CAD printudlæg samt prototypeproduktion. De kan herudover stå for og koordinere EMC Test.
Det andet er specialiseret i CAD printudlæg.
Begge firmaer samarbejder med APC´s  EMS partner der udarbejder tilbud på pilotserie, ofte 5-10 stk, samt endelig produktion.
APC´s udviklings partner og APC´s EMS partner er vant til at samarbejde. Alle 3 ligger tæt ved hinanden i Shenzhen.
Koordineringen sker via APC i Shenzhen. En absolut forudsætning for et vellykket resultat er at kunden kan specificere produktets funktion, design samt krav til godkendelser. Det er specielt nødvendigt i Asien da asiaterne ofte ser og forstår tingene anderledes end i Danmark.

Er der tvivl på dette punkt anbefaler APC produktet udvikles i Danmark i samarbejde med den asiatiske prducent. APC samarbejder i Danmark med Homatic Engineering A/S . Når Homatic har den første dokumentation klar f.eks i form
af styklister (BOM), Gerberfiler til PCB, samt tegninger kan APC foranledige at EMS producenten I Asien giver deres bud på de mest hensigtsmæssige komponenter og processer, hvilket kan give store besparelser på produktprisen.
Efter godkendt prototype fra Homatic Engineering A/S tilbyder APC produktion i Kina.  APC har herudover samarbejdspartnere indenfor plastsprøjtestøbning og metalbearbejdning.
Et af APC´s kernekompetancer er Box Buld dvs. komplet produkt baseret på Mekatronik.
APC´s elektronik partnere samarbejder med disse firmaer i forbindelse med konstruktion af plast og mekaniske dele.
Ønsker kunden Box Build koordinerer APC leverancerne mellem disse producenter og EMS producenten.


Top
Tilbage