Maskinpark

En forudsætning for tegningskravene overholdes, og dermed kvaliteten, er maskinparkens kapabilitet er tilstrækkelig. Mange fabrikker benytter "Second hand" maskiner. Vi garanterer
der kun benyttes maskiner der opfylder kravene.

Vi foretager derfor jævnlig kvalitetsaudit iht. ISO 9001/2 på fabrikken, for at sikre kapabiliteten.
Mange registreringer og opmålinger over tid og leverancer, sammenholdt med kravene sikre ligeledes maskinparkens kapabilitet.

Invalid Displayed Gallery


Top
Tilbage